fbpx

Godt på vej

Hjælp dit barn godt igennem studiet

For mange unge er det udfordrende at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er høje forventninger til de unges evne til at gøre det godt og følge med på både studiet og i de sociale relationer – ikke mindst fra dem selv.

Dårligt selvværd og perfektionisme stresser de unge, og de risikerer at droppe ud af ungdomsuddannelsen, fordi de ikke føler sig gode nok. Som forældre er frustrerende at se, når de unge mennesker ikke trives, og det kan være svært at se, hvad I kan gøre for at hjælpe.

Coaching kan gøre en stor forskel

For den unge kan det være vanskeligt at tale med sine forældre om de ting der er svære. En ungecoach er en god støtte, fordi den unge snakker med en voksen, der er neutral. De unge oplever, at det har en stor betydning.

Coaching giver den unge redskaber til at stå imod udfordringer og kan gøre en stor forskel på den lange bane.

Jeg kan fx hjælpe dit barn med:

  • Større selvværd
  • Stærkere sociale relationer
  • Afklaring omkring studievalg
  • Større glæde i hverdagen
  • Balance mellem studie, venner og fritidsaktiviteter

 

 

Coaching i trygge rammer

Jeg gør mig umage for, at den unge føler sig tryg ved at tale med mig og finder modet til at åbne op for det, der er svært. I coachsamtalerne arbejder vi målrettet med de problemstillinger, den unge har.
Jeg har tavshedspligt og må ikke dele det, den unge fortæller mig, med dig som forældre – medmindre dit barn giver tilladelse til det.

Samtalerne kan foregå både ved fysiske møder – jeg har lokaler i Hadsten, Hinnerup og Hammel – eller som online møder via telefon eller computer.

Gratis rådgivning

Find ud af, om jeg er den rigtige coach for dit barn med en gratis rådgivningssamtale. Jeg tilbyder altid 20 minutters gratis rådgivning til forældre, jeg ikke har talt med før.

I løbet af samtalen får du:

  • Svar på dine konkrete spørgsmål om coaching og hvad det kan gøre for dit barn
  • Klarhed over hvad I som familie kan gøre lige nu, så jeres barn kan få det bedre
}

Ventetid

Online eller
fysisk møde

Certificeret coach